הלולב – מבית סמט למהדרין, ממיינת בכל שנה רבבות לולבים והדסים, על ידי צוות מומחים ומנוסים בזהירות ובמיקצועיות, ובמיון קפדני על ידי בודקים אברכים יראי ד',

"הלולב" – מבית סמט למהדרין

ממיינת בכל שנה רבבות לולבים, על ידי צוות מומחים ומנוסים בהורדת
הקורה בזהירות, ובמיון קפדני על ידי בודקים אברכים יראי ד',
העושים מלאכתם נאמנה.

מגדלי הלולבים של הישוב טירת צבי מעמידים לרשות הממיינים חדרי
בדיקה ומיון מוארים ומיוחדים על מנת שאלה יוכלו לעיין בראשי הלולבים
שגודלם חצי מילימטר.

זאת נוסף על הפרטים הטכניים הנדרשים להם
דוגמת מקווה, תפילה בציבור וכל כיו"ב.

המיון נעשה בנוכחות רב מורה צדק המפקח מתחילת המיון על הפרדת והסרת הקורה,
שתיעשה באופן המתוקן ביותר, ועד לבדיקתו האישית של כל לולב ולולב מדרגת מהודר ומעלה.

המגדלים בטירת צבי משמרים את הלולבים להבטיח שהקונה יקבל - נוסף
על לולב מהודר מצד ההלכה - סחורה איכותית שתעמוד בהידורה וטריותה
ושלימותה עד שמחת תורה.
אודות