כשרים

בהדסים אלו, כל בד משולש ברוב שיעורו וכשר לברכה.


כשרים לכתחילה למצוות ד' מינים


למהדרים עד שליש בהידור מצווה, מומלצים ההדסים הבאים >>>