מדויקים

בהדסים אלו, כל בד עליו קטנים מפרק אגודל היד,
ונבדק בעיון נמרץ,
שאפילו קן אחד לא יצא מכלל דיוק שילוש המשולשים
לחומרת הגר"ח גריינימן הנ"ל.


משולשים שווים עד לרמת דיוק של מאה אחוזים


ההדסים המומלצים למדקדקים במצוות!