מהודרים

בהדסים אלו, כל בד משולש ג' טפחים לשיעור חזו"א שהוא
28.8 ס"מ.
כל שיעורו מחופה היטב "עבות" בלא חסרון עלה,
ובדרגת היקף שילוש חוט המקיף לדעת הגר"ש וואזנר זצ"ל.


עבותים לחלוטין וגובהם כשיעור חזו"א אף לשיטה המצריכה גובה שלושה טפחים


למהדרים עד שליש בהידור מצווה, מומלצים ההדסים הבאים >>>