מובחרים

בהדסים אלו, כל בד משולש בשיעור 24 ס"מ, שהוא ג' טפחים להגר"ח נאה,
ולדעה בשו"ע שסגי בב' טפחים וחצי,
יש לו ב' טפחים ומחצה גם לשיעור חזו"א.


כשרים גם לשיעור הגר"ח נאה וגם לשיעור חזו"א לשיטה המסתפקת ב 2.5- טפחים


למהדרים עד שליש בהידור מצווה, מומלצים ההדסים הבאים >>>