משולשים

בהדסים אלו, כל בד עליו קטנים מפרק אגודל היד.
משולש בשווה ממש, עד שג' העוקצים התחובים מכוונים זה מול זה
בעובי השורש הדק התחוב בעץ (כ 2- מ"מ מקסימום).
שהוא משולש לפי חומרת הגר"ח גריינימן זצ"ל.
הדס שבתשעים אחוז משיעורו אין רמת דיוק כזו,
למרות שהוא משולש לרוב הפוסקים,
אינו נכנס באריזת דרגה זו.


משולשים שווים עד לרמת דיוק של תשעים אחוז


למהדרים עד שליש בהידור מצווה, מומלצים ההדסים הבאים >>>