המלצות גדולי ישראל שביקרו בעת מיון הלולבים בבית האריזה טירת צבי