סוגי הלולבים הנמכרים בחברה

כשר

הופרדתי מהקורא, נבדקתי שלא נקטמתי או נחלקתי, ונארזתי כדי להבטיח את שלמותי, שקוף שאני כשר!

מובחר

הופרדתי מהקורא, נבדקתי שלא נקטמתי או נחלקתי, ונארזתי כדי להבטיח את שלמותי שקוף שאני מובחר!

מהודר

הופרדתי מהקורא, נבדקתי על ידי מו"צ שלא נקטמתי או נחלקתי, ונארזתי כדי להבטיח את שלמות, שקוף שאני מהודר!

מפואר

הופרדתי מהקורא, נבדקתי על ידי מו"צ שלא נקטמתי או נחלקתי, ונארזתי כדי להבטיח את שלמותי, שקוף שאני מפואר!

מיוחד

הופרדתי מהקורא, נבדקתי על ידי מו"צ שלא נקטמתי או נחלקתי, ונארזתי כדי להבטיח את שלמותי, שקוף שאני מיוחד!