מהודר

הופרדתי מהקורא, נבדקתי על ידי מו"צ שלא נקטמתי או נחלקתי, ונארזתי כדי להבטיח את שלמות,

שקוף שאני מהודר!


לולב זה מיועד בפרט לאלו המהדרים לקיים במצות קונם בהידור מצווה עד שליש.
המהדרים יעדיפו לולב זה בגלל מעלותיו הרבות, ובנוסף שלולב זה נבדק בראיה עיונית על ידי רב ומו"צ שאין בו שום חשש נקטם,
נחלקה התיומת או יבש, ולא הימנק או עקום או נפרצו עליו.
וכפי דעת הר"ן והריטב"א שעשו ראשו של לולב כחוטמו של אתרוג, ודעות האחרונים המחמירים בכל אלו.
בין לולבים אלה ייתכן שיימצאו גם כאלה שראשם שזוף מעט מהשמש, שלפי דעת החזו"א והעמק שאלה ועוד פוסקים,
שאין להחמיר בזה כלל.
לולבים אלה ניתן להשיג לולבים בגודל מיוחד (מעל 130 ס"מ) לאלו המעדיפים להוסיף בגודלו של הלולב,
לפי מה שכתב המג"א בסי' תרע"ב סק"ג.
"אבל בנרות שעוה כשהם ארוכים הם נאים יותר כמו בנרות יום הכיפורים, ולולב ואתרוג וכיוצא בו".
וכפי שמופיע בכלבו, ובאוצר מנהגי חב"ד כתב להדר שיהיה הלולב לפחות י"א טפחים שהם כ 110- ס"מ
וכפי שמהדר גם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

ניתן להשיג בשני גדלים:
• סטנדרטי בין 95 ל 115- ס"מ (37.4-45.27 אינצ')
• הוספה בשליש גודלו בין 125 ל 140- ס"מ (49.20-55.10 אינצ')


זהו לולב מהודר שנבדק אישית על-ידי רב מורה צדק בבדיקה עיונית


למהדרים עד שליש בהידור מצווה, מומלץ הלולב הבא >>>