מובחר

הופרדתי מהקורא, נבדקתי שלא נקטמתי או נחלקתי, ונארזתי כדי להבטיח את שלמותי

שקוף שאני מובחר!


לולב זה עולה במעלותיו כך שיתאים לאלו שיוסיפו להדר ליקח לולב למצווה מן המובחר (לשון הרמ"א: ליטול לולב שלא נחלק כלל),
ויתכן שיהיו באלו גם לולבים שהן בספק נקטם שלא נראים כלל,
וסומך על דעת המקילין בספק נקטם,
שלפי דעת רוב הפוסקים אין להחמיר בזה כלל.

ניתן להשיג בשני גדלים:
• סטנדרטי בין 95 ל 115- ס"מ (37.4-45.27 אינצ')
• הוספה בשליש גודלו בין 125 ל 140- ס"מ (49.20-55.10 אינצ')


לא די בכך שלולב זה כשר לכתחילה, הוא אף ראוי למצווה מן המובחר


למהדרים עד שליש בהידור מצווה, מומלץ הלולב הבא >>>