מיוחד

הופרדתי מהקורא, נבדקתי על ידי מו"צ שלא נקטמתי או נחלקתי, ונארזתי כדי להבטיח את שלמותי,

שקוף שאני מיוחד!


לולבים אלה מיועדים עבור המיוחדים שבעם המדקדקין בייחוד בקיום המצוות,
למהדרין מן המהדרין וכמעשה בגמרא (סוכה מ"א:) שלא היה לולב אלא לרבן גמליאל שלקחו באלף זוז,
והוא "הלולב המיוחד" שלם בהלכותיו לצאת בו לכל הדעות ושיטות הראשונים,
בצבעו הירוק מכל צידיו ולא יימצא בסוג זה אף לא לולב אחד שעליו אינם נגמרים כמעט באותו גובה כאחד.
גם לולבים אלה ניתן להשיג בגודל מיוחד (מעל 130 ס"מ).


ניתן להשיג בשני גדלים:
• סטנדרטי בין 95 ל 115- ס"מ (37.4-45.27 אינצ')
• הוספה בשליש גודלו בין 125 ל 140- ס"מ (49.20-55.10 אינצ')


זהו לולב שאין כמותו ליופי והדר בייחודיותו, לולבים אלה נדירים וכמעט שאין למצוא מהם כי אם מעט מזעיר.