מפואר

הופרדתי מהקורא, נבדקתי על ידי מו"צ שלא נקטמתי או נחלקתי, ונארזתי כדי להבטיח את שלמותי,

שקוף שאני מפואר!


לולב זה עולה במעלות על המהודר המיועד לבני עליה שמתפארים בו בשלמות הידורו,
הן בסגירתו השלימה שתיומתו האמצעי נראית כאחד,
והן בצבעו הירוק משלשה צדדיו עד למעלה בראשו, ללא שיזוף מהשמש,
בסוג זה ייתכן ויימצאו גם לולבים שאין עליהן נגמרים באותו גובה כאחד.
ועל כל פנים אין באלו שום חשש לסליק בחד הוצא לשום אחד מהפוסקים.
גם לולבים אלה ניתן להשיג בגודל מיוחד (מעל 130 ס"מ).

ניתן להשיג בשני גדלים:
• סטנדרטי בין 95 ל 115- ס"מ (37.4-45.27 אינצ')
• הוספה בשליש גודלו בין 125 ל 140- ס"מ (49.20-55.10 אינצ')


זהו לולב מפואר לעילא שמעבר לכל ההידורים,
מתפאר גם בצבעו הירוק בשלושה מצדדיו ובסגירתו השלמה.
מספרם של לולבים אלה מועט


למהדרים עד שליש בהידור מצווה, מומלץ הלולב הבא >>>