ישנם בין הסוחרים אינשי דלא מעלי המשפצים את הלולבים ומייפים אותם להשביחם בעיני הלקוחות. זו בעצם ההונאה הגדולה ביותר העומדת כיום לפתחם של הקונים, שאינם מודעים לאפשרויות אלו

ניסוי מעניין ערכנו בקיץ האחרון, אל מול עיניו של אלף סתיו, עורך המדור המפורסם 'פטנט רשום', אשר ידיו רב לו בבדיקת מוצרים ונתונים, ובעברו היה קרוב לתחום ארבעת המינים.

הבאנו אליו כמה עשרות לולבים שעדיין לא עברו מיון כלל ונתנו לו "לבחור" מהם. הוא לקח לולב אחד לידיו, אך לא היה מרוצה. השפיצים לא נגמרו כאחד. הבאנו לפניו 'מומחה לשיפוצים' שאומנם איננו משתמש במומחיותו לרעה חלילה, אך לשם ההדגמה ניאות לשמש כ"איש הרע".

ה'מומחה' נטל לידיו את הלולב, ובמעמד כולם החליק את ראשו בין ידיו וכעבור רגע החזירו לסתיו. הסגירה עכשיו הייתה מושלמת! לא ניכר שום הבדל בין שני חלקי התיומת שהיו סגורים עכשיו באופן מושלם. האיש התבקש לספר איך הוא עשה את זה, הרי ראינו שלא היה בידיו שום סכין או מספרים או כל כלי אחר? ואז הוא הראה שיש לו ציפורן אחת שמעט גדלה (ממש מעט, לא כציפורן מחודדת של מוהלים) ואיתה הוא קוצץ את כל הקוצים ומיישר את כל ההדורים...

כאן התערב הרב דוד בנימין בטלמן שליט"א, מו"ץ בביתר, ומראשי הממיינים של לולבי 'הלולב' מבית סמט למהדרין "טירת צבי" ואמר, שאם הלולב יגיע אליו, תוך חצי שעה מאז שעבר את 'הטיפול' של 'המומחה', הוא יוכל לזהות מה ארע כאן. אך ככל שיעבור זמן מה'שיפוץ', כבר יהיה קשה מאד, עד בלתי אפשרי, לזהות את המכשלה! מסיבה זאת הוא מקפיד שהלולבים יוכנסו למיון כשעדיין הקורא על הלולבים ויעברו את הטיפול הראשוני של הורדת ה'קורא', באופן שתהליך המיון והמשך העברת הלולב בשרשרת הבודקים תסתיים בהגעת הלולב אליו כ'תחנה סופית', בתוך כעשרים דקות עד חצי שעה מרגע הסרת הקורא.

[כאן עלינו לעשות אתנחתא קלה ולהסביר, מה בעצם קורה כעבור חצי שעה, ששוב לא מתאפשר לבודק לבדוק. הרב בטלמן מדגים: עלה לולב איננו עשוי מקשה אחת. אם תביטו בו מקרוב, בעין בוחנת, תראו שהוא מורכב מעשרות רבות של רצועות ההולכות לאורכו. ביחד הם יוצרים את משטח העלה.

כאשר פלוני 'משפץ' את הלולב בידיו, הוא בעצם קוטם את אחת הרצועות או יותר, כפי הצורך שלו. כל שאר הרצועות, מתחילות עכשיו להצטופף, במטרה למלא את הקטע החסר. בדיוק כשם שאם חתיכת עור נקלפת בידו של אדם, היא נוטה להסגר בחזרה, ע"י השכבות מסביב. תהליך זה מתרחש בסמוך ל'פציעת' העלה= ולכן כאמור, כעבור כחצי שעה כבר יהיה קשה להבחין מה אירע].

זאת ועוד. במיון של לולבי 'הלולב' מבית סמט למהדרין טירת צבי שבאחריותו, כל הממיינים עוברים בדיקת ציפורניים, עובר לכניסתם לאולם, בדומה לבדיקה שעוברים בני ה'חבורה' הבאים לאפות מצות. "לא שאני חושש חלילה על אחד מהבודקים שלנו, אבל כשאדם עובר על אלפי לולבים, עלול להיות שבהיסח הדעת הוא ישתמש לפעמים בציפורנו, ואת זה אנחנו באים למנוע באופן מוחלט".

למעשה מסביר הרב בטלמן דבר חשוב נוסף:

"לא אחת רואים לולב שגופו ירוק ובריא, אך כשמגיעים לראש התיומת, מוצאים שהוא לבן. במשך שנים תמהתי על התופעה. הכיצד יתכן פער כזה בין גוף הלולב לבין ראשו? כיום אני יודע את התשובה. אותם 'משפצים', בעת שהם מנסים להשוות את שפיציו ולקטום וליישר וכו', סוחטים ודוחקים את ראש הלולב ובכך יוצאת הלחלוחית מראשו והוא מתייבש. גם זה סימן מובהק לכך שלולב זה עבר 'טיפול'."

כבר לפני שמונה עשרה שנה ארע מעשה המלמד עד כמה יש להיזהר בעניין הלולבים, ולא מהיום.

היה סיפור של אותו סוחר לולבים שלולביו נחטפו במהירות גדולה, בגלל יופיים שהיו משופרא דשופרא. רבנים שנשאלו על לולבים יפים מסוחר זה שהובאו לפניהם, אישרו את ייחודיותם. והיה הדבר לפלא שאפשר להשיג לולבים כה מושלמים. אצל סוחר אחד, בכמויות גדולות.

לאחר מכן התברר שהלה היה מנפץ את ראשי הלולב עם סכין חדה מאד כך שיהיו מושלמים. דבר קשה הוא להבחין במעשיו ללא עיון מדוקדק במיוחד ואף מומחים בעניין התקשו להבחין בכך. אלא שאחד מהרבנים ששמע על כך, זכה בסייעתא דשמיא גדולה לעלות על הדבר. הוא התקשה להאמין שכל־כך הרבה לולבים הגיעו אל שולחנו מאנשים שונים שכולם קנו אצל זה הסוחר, וכולם מושלמים ביופיים.

אותו רב החליט לבחון ולבדוק לפרטי פרטים את הלולבים והתברר לו שאכן, היה מי ש'טיפל' בלולבים אלה. כאשר שאלוהו כיצד גילה זאת, אמר כי לפי דרך הטבע אין מציאות שיהיו כל כך הרבה לולבים מושלמים ובעיון גדול ניתן להבחין כי בחלק גדול מראשי הלולבים ישנן שאלות הלכתיות עד לפסולים של ממש.

מעשה נוסף, גם הוא בעניין לולבים, היה באחת השנים כאשר מספר סוחרים הורידו כל התיומת (!), והיו בציבור רבים שחשבו שלולב זה בעל שתי תיומות, וכשר. אלא שגם כאן, בסייעתא דשמיא, התגלה כי מדובר בלולבים שניטלה תיומת שלהם והם פסולים לכל הדעות למהדרין.

אלף סתיו ניצל את ההזדמנות והפנה שאלה גלויה לרב בטלמן:

אחרי הכל, המיון שלכם הוא כמו שאתה אומר, של אלפים רבים. האם אינך חושב שהמדקדק במצוות, עדיף לו לא לסמוך על מיון המוני, אלא לגשת לבחור לעצמו לולב חופשי בשוק, בבדיקה עצמית

הרב בטלמן איננו מופתע כלל מהשאלה ועונה עליה בבטחה:

"הוא לא ירוויח שום דבר – מלבד כאב לב ושריפת שעות יקרות של ערב החג. אם יש לו עניין להזיע על המצווה ושיהיה לו לכפרת עוונות – אני לא מתערב. אבל אם הוא מחפש את התכלית – אז חבל על זמנו. אין כמעט סיכוי שהוא ימצא בשוק "סחורה חדשה". גם מה שנקרא "קרטון חדש" הוא
לא כזה.

מדובר בלולבים שנפתחו לפני כן על שולחנות של סוחרים, בחדרי חדרים, מוינו מיון אחר מיון ואח"כ נארזו שוב בקרטון, כאילו ויד אדם לא נגעה בהם. לפעמים סחורה נפתחת ונסגרת ושוב נארזת, שלוש או ארבע פעמים!

גם אם יקרה ותגיע סחורה ממש חדשה לשוק, רוב הסיכויים שלה להפגם בתוך שעות, ע"י אנשים שלא מבינים איך נוגעים בלולב והורסים אותו. שלא לדבר על מה שהסוחר עצמו יעשה ללולב, ברצותו לשפצו, וכפי שראית עכשיו".

איך באמת אפשר לבדוק לולב אם הוא פתוח, מבלי להרוס אותו?

"בודק מיומן עושה זאת בבטחה. אני יכול לומר לך שבתשעים אחוז מהמקרים אני רואה אם הלולב פתוח, מבלי לגעת כלל בראשו, ובתשעים אחוז מהלולבים שלפי ראות עיני הם פתוחים, כשתיגע בראשם בידך, תיווכח שאכן פתוחים הם ונחלקה התיומת".

ואיך באמת זה נעשה?

"מחזיקים את הלולב כששדרתו מופנית אליך, בדיוק באמצע, ללא שום הטיה לימין או לשמאל, וכאשר אתה נושא את עיניך אל ראשו, מול האור, אתה יכול לראות אם הוא פתוח. כמובן באור המספיק לבדיקה עיונית [כפי שרופא שיניים נעזר באור מתאים לטיפול ממוקד, בנקודה בגודל מילימטר]".

ומדוע אני רואה שלפעמים אתה מחזיק אותו הפוך, כשבטנו כלפיך?

"זה כשרוצים לבדוק אם לא מתחיל תהליך של נפרצו עליו. הסדק הכי קטן כבר מראה לי את הכיוון, שלולב זה, בנענוע אחד עלול להגיע לנחלקה התיומת".

בנקודה זו הוא מוסיף ומרחיב:

"אדם מיומן הרואה לולב, בכדי לקבוע את דרגת הידורו, לוקח בחשבון את מצב הלולב, לא רק באותו רגע שהוא בודק אותו, אלא חושב איך הוא ייראה במשך ימי החג. זה אומר שנוסף על הגדרתו ההלכתית, צריך ניסיון בכדי לגלות סימני יובש או נחלק עתידיים בלולב, שאנו משתדלים עד כמה שידינו והבנתנו מגעת בסייעתא דשמיא למנוע עגמת נפש לקונה, ולהבטיח מצידנו, שהקונה קיבל - נוסף על לולב מהודר מצד ההלכה - סחורה איכותית שתעמוד בהידורה וטריותה ושלימותה עד שמחת תורה".

18Mar
20Mar
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.